วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

ฉลอง ๑๐๙ ปี วัดหนองหว้าวัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕


สถานที่           : วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วัน/เดือน/ปี   : วันเสาร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา                : ๐๗:๐๐ น.  - ๑๖:๐๐ น.


กำหนดการ

     เวลา ๐๗:๐๐ น.  พระครูวิสารวรกิจ ตักบาตรพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน
                                 ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ
     เวลา ๐๙:๐๐ น.  พระครูสุนทรธรรมประสาท นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม
     เวลา ๑๐:๐๐ น.  มอบทุนการศึกษา / และสาธารณกุศล
                                ทอดผ้าป่ากองปฐมฤกษ์
     เวลา ๑๑:๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอโนนสูง
     เวลา ๑๒:๓๐ น.  พระราชวิมลโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา แสดงพระธรรมเทศนา
     เวลา ๑๓:๓๐ น.  พระสงฆ์สมณศักดิ์รับทักษิณานุปทาน
     เวลา ๑๔:๐๐ น.  พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
     เวลา ๑๕:๐๐ น.  ถวายน้ำสรง
                                เสร็จพิธีติดต่อสอบถาม
     พระครูปภากรพิสิฐ : โทร. ๐๘-๑๙๕๕-๓๒๐๓

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP