วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงสโรชา ปลั่งกลาง

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสโรชา นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น ก้อย
     เกิด วันเสาร์ ที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสมร นามสกุล ชาติวีรัตนไตร  ชื่อเล่น ต้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายเสาร์ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น เสาร์
           อายุ ๕๒ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางประนอม นามสกุล ศรีอภัย ชื่อเล่น -
           อายุ ๕๒ ปี อาชีพ -

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP