วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นางสาวต้นฝน ชอบด่านกลาง

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นางสาวต้นฝน นามสกุล ชอบด่านกลาง ชื่อเล่น ฝน
     เกิด วันพุธ ที่ ๕ เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๓๙
           อายุ ๑๕ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสมร นามสกุล ชาติวีรัตนไตร ชื่อเล่น ต้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายณรงค์ นามสกุล ชอบด่านกลาง ชื่อเล่น โก๋
           อายุ - ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางทองจันทร์ นามสกุล ชอบด่านกลาง ชื่อเล่น น้อย
           อายุ - ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๔๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

      อาศัยอยู่กับ ยายหลอด  ชอบด่านกลาง

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP