วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ปลั่งกลาง

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสกุลกาญจน์ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น แนน
     เกิด วันเสาร์ ที่ ๑๗ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
           อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางนงนุช นามสกุล ใจคุณ ชื่อเล่น นุช

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายชื่น นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น ดุ่ย
           อายุ ๔๔ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางนิดดา นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น เป้า
           อายุ ๔๓ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๔๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP