วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงรวีวรรณ สารพัตร

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงรวีวรรณ นามสกุล สารพัตร ชื่อเล่น มะปราง
     เกิด วันพุธ ที่ ๙ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๐
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวกัลยา นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ปากกา

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายวิฑูรย์ นามสกุล สารพัตร ชื่อเล่น ปู
           อายุ ๓๙ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางรุ่งอรุณ นามสกุล สารพัตร ชื่อเล่น กุ้ง
           อายุ ๓๖ ปี อาชีพ แม่บ้าน

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๗ บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

      อาศัยอยู่กับ ยายทิม  จงด่านกลาง

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP