วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงจุรีภรณ์ ปานกลาง

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงจุรีภรณ์ นามสกุล ปานกลาง ชื่อเล่น แจง
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวกัลยา นามสกุล คิดก่อนทำ  ชื่อเล่น ปากกา

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายชั้น นามสกุล ปานกลาง ชื่อเล่น ชั้น
           อายุ ๔๕ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางปราณี นามสกุล ปานกลาง ชื่อเล่น น้อย
           อายุ ๔๘ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๑๘/๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP