วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงจริยา เงาโพธิ์

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงจริยา นามสกุล เงาโพธิ์ ชื่อเล่น เก๋
     เกิด วันเสาร์ ที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสมร นามสกุล ชาติวีรัตนไตร ชื่อเล่น ต้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายหมื่น นามสกุล เงาโพธิ์ ชื่อเล่น ด่อง
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสุนันทา นามสกุล ยอดด่านกลาง ชื่อเล่น ลับ
           อายุ ๓๗ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP