วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เด็กหญิงสุพรรณี สุทา

ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสุพรรณี นามสกุล สุทา ชื่อเล่น จอย
     เกิด วันอังคาร ที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวกัลยา นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ปากกา

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายชล นามสกุล สุทา ชื่อเล่น ชล
           อายุ ๓๗ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางพนมเมียน นามสกุล บ่มกลาง ชื่อเล่น เทียน
           อายุ ๓๗ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP