วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วัดลำดับที่ ๑๐๐ ของอำเภอโนนสูงวัดอุดมธัญญาวาส
ตำบลหลุมข้าว  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


กำหนดการ

     วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๘:๐๐ น.    
          เวลา ๐๙:๐๐ น.  คณะสงฆ์ / พุทธศาสนิกชน เข้าสู่สถานที่เปิดงาน
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  นางเปรมจิตร์  กูลพิมาย : วัฒนธรรมอำเภอ
                                      - ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                      - อ่านประกาศตั้งวัด อุดมธัญญาวาส
          เวลา ๑๐:๐๐ น.  พระธรรมวรนายก : เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
                                      - แสดงพระธรรมเทศนา
          เวลา ๑๑:๐๐ น.  พระสงฆ์สมณศักดิ์ : เจริญพระพุทธมนต์
          เวลา ๑๑:๓๐ น.  ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
          เวลา ๑๒:๓๐ น.  ถวายผ้าป่ารวมภาพบรรยากาศ
   
พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา: เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนา
พระนิพนธ์  ปิยวณฺโณ : รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุดมธัญญาวาส


นางเปรมจิตร์  กูลพิมาย : เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
อ่านประกาศตั้งวัดอุดมธัญญาวาสพระสงฆ์สมณศักดิ์ : เจริญชัยมงคลคาถา

พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา : แสดงพระธรรมเทศนา
   
พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม


วัดลำดับที่ ๑๐๐ ของอำเภอโนนสูง


พระสงฆ์สมณศักดิ์ : เจริญพระพุทธมนต์
พระนิพนธ์  ปิยวณฺโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส : จุดเทียรที่บาตรน้ำมนต์
พระครูปทุมสารคุณ (หลวงพ่ออินทร์) : ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์
พระสงฆ์สมณ์ศักดิ์ : กล่าวอนุโมทนา ให้พรเป็นภาษาบาลี
พระนิพนธ์  ปิยวณฺโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส : กรวดน้ำ

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

 
ถวายผ้าป่า


มุมอิ่มอร่อย : โรงทานของเรา
ขนมจีน.......ของคนไทย
ลูกชิ้นทอด.....ร้อน ..จ้า า า า า
กะลังเตรียมเครื่องปรุง....จิผัดหมี่.......
ขนมจีน : วัดป่าบุ่งตะขบ
ส้มตำ.....รสเด็ด   ..หรือรสเผ็ด  ?
อะไร๊....?  ...หึ
ใครคอแห้ง..  หรือกินข้าวแล้วติดคอ  ...เข้ามาทางนี้
ชิมให้ครบทุกร้าน.....
ช่วยกันจัดภัตตาหาร...ถวายพระภิกษุ

ฝ่ายบริการน้ำ / จัดสำรับกับข้าว : .......สงสัยจะหมดแรง...!


----------------
S-HaTCoRE : ถ่ายภาพ
S-HaTCoRE : รายงาน จากวัดอุดมธัญญาวาส

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP