วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นายอำพร เกยด่านกลาง (ลอย)

 ประวัติ นายอำพร  เกยด่านกลาง (ย่อ)
อายุ ๗๓ ปี

ชื่อ : นายอำพร
นามสกุล  : เกยด่านกลาง
ชื่อเล่น : ลอย

เกิด :   วันที่ - เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๑
          บ้านเลขที่ - หมู่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บิดา :  นายพุฒ  เกยด่านกลาง
มารดา :  นางเกิด  เกยด่านกลาง
             พี่น้อง ๖ คน ดังนี้
                  ๑. นายอำพร  เกยด่านกลาง (ลอย)
                  ๒. นายทองใบ  เกยด่านกลาง (ใบ)
                  ๓. นางสมัย  เกยด่านกลาง (หมัย)
                  ๔. นายเฉลียว  เกยด่านกลาง (หยอง)
                  ๕. นายละมัย  เกยด่านกลาง (ไสว)
                  ๖. นายมานิตย์  เกยด่านกลาง (หล่า)


การศึกษา
        จบชั้น ป.๔ : โรงเรียนวัดด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ครอบครัว
          แต่งงานกับ นางสาวเงิน ตรงด่านกลาง เมื่อ วัน - เดือน -     พ.ศ. -  มีบ้านตั้งอยู่ที่บ้านบุ หมู่ ๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีลูกชาย-หญิง ๔ คน ดังนี้
               ๑. นายเย็น  เกยด่านกลาง (หลอด) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ภรรยาชื่อ นางเพชร เกยด่านกลาง  มีลูก ๒ คน
               ๒. นางสมจิตร  ฤทธิ์ด่านกลาง  สามีชื่อ นายปรีชา  ฤทธิ์ด่านกลาง มีลูก ๒ คน
               ๓. นางชุ่ม  ไม้กลาง สามีชื่อ นายประยูร  ไม้กลาง มีลูก ๒ คน
               ๔. นายบุญโชติ  เกยด่านกลาง (โชติ) ภรรยาชื่อ นางสมเมือง  เกยด่านกลาง มีลูก ๑ คนการใช้ชีวิต / นิสัยส่วนตัว

          นายอำพร  เกยด่านกลาง เป็นคนสุขุมเยือกเย็น กิริยามารยามเรียบร้อย มีน้ำใจดีกับทุกคน ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย วางตัว ครองตนอยู่ในกรอบคุณธรรมที่ดีงามอยู่เสมอ เป็นต้นแบบให้ลูกหลาน มีคุณสมบัติของผู้นำ คิดพูดอย่างมีสติ กินใช้อย่างพอเพียง ไม่สร้างภาระให้ครอบครัว จึงเป็นที่รักที่เคารพของคนในครอบครัว และเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ให้เกียรติ ให้โอกาสแก่ผู้อื่นเสมอ ถึงแม้ไม่มีตำแหน่งในด้านบริหารสังคม แต่นายอำพร ก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นทางในการดำเนินชีวิต
          จนกระทั่งชีวิตเข้าสู่วัย ๗๒ ร่างกายของนายอำพรมีความผิดปกติ ภรรยาและลูกๆ จึงพาไปพบแพทย์ เพื่อตรวจดูแลรักษา ผลตรวจพบว่า เกิดเชื้อร้ายที่ตับ จากนั้นก็อยู่ในการดูแลของแพทย์เืรื่อยมา มีอาการทรุดบ้าง ทรงตัวบ้าง ต่อมาอาการเริ่มกำเริบหนักขึ้นอีกในช่วงหลังวันสงกรานต์ปี ๒๕๕๔ มีอาการเหนื่อยล้า อ่อนแรง ทานอาหารน้อยลง จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ภรรยาและลูกๆ ได้พาไปพบแพทย์อีกครั้ง ที่โรงพยาบาลมหาราช แพทย์พยายามเยียวยารักษา แต่ก็สุดวิสัยที่จะช่วยได้ ในที่สุดท่านก็สิ้นลมหายใจ จบชีวิตด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๔:๔๐ น. ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา รวมอายุ ๗๓ ปี

ตำนานพ่อ  ผู้ก่อเกิด  กำเนิดลูก
ความพันผูก  พ่อสร้างสม  พรหมวิหาร
ด้วยความรัก  ความเมตตา  มาช้านาน
มีภัยพาล  พ่อปกป้อง  คุ้มครองมา
นับจากนี้  พ่อไม่อยู่  หดหู่ยิ่ง
ไร้ใบกิ่ง  แห่งร่มโพธิ์  โอ๋พ่อจ๋า
สุขเถิดพ่อ  พ่อจงสุข  ทุกเวลา
ด้วยศรัทธา  พระคุณพ่อ  ขอไหว้วอน
ด้วยอำนาจ  ทักษิณาทาน  บรรดาลเถิด
นำพ่อเปิด  ผ่านประตู  สู่สวรรค์
ประสบสุข  ทุกทิวา  ราตรีกาล
ยังสถาน  แห่งโลกทิพย์  นิรันดร์เทอญ
          กายกรรมมัง  วจีกรรมมัง  มโนกรรมมัง อโหสิกรรมมัง กรรมใดที่ภรรยา ลูก หลาน ญาติ มิตรที่ท่านรัก และรักท่าน อาจเคยล่วงเกินซึ่งกันและกัน อันเิดจากความประมาทพลาดพลั้ง ทั้งต่อหน้าละลัับหลัง จะด้วยเจตนาหรือหาเจตนามิได้ก็ตาม ขอได้โปรดอดโทษที่ได้ล่วงเกินนั้น ให้เป็นอโหสิกรรม
          ขออำนาจแห่งทักษิณาทาน การกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราทั้งหลาย ได้ทำตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ ได้โปรดดลบรรดาร ให้นายอำพร  เกยด่านกลาง จงได้พบและถึงซึ่งความสุขอันเป็นนิรันดร์

เรียบเรียงประวัติโดย : นายเสมอ  เลากลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
การบำเพ็ญกุศลศพ
     วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๑๖:๐๐ น.   อาบน้ำศพ / นำศพเข้าโลงเย็น
          เวลา ๑๘:๐๐ น.   พระภิกษุ ๔ รูป วัดหนองหว้า สวดพระพุทธมนต์

     วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๗:๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ
          เวลา ๑๘:๐๐ น.   พระภิกษุ ๔ รูป วัดหนองหว้า สวดพระพุทธมนต์

     วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๗:๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ
          เวลา ๑๗:๐๐ น.   พระภิกษุ ๔ รูป วัดหนองหว้า สวดพระพุทธมนต์
          เวลา ๑๘:๐๐ น.   พระภิกษุวัดใหม่กลอ สวดพระอภิธัมมัตถสังคหะ

     วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๗:๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ
          เวลา ๑๒:๐๐ น.   จัดเตรียมสถานที่ทำการฌาปนกิจ
          เวลา ๑๘:๐๐ น.   พระภิกษุ ๔ รูป วัดหนองหว้า สวดพระพุทธมนต์
          เวลา ๑๘:๓๐ น.   พระครูธรรมธรสุรสิทธิ์  สุทฺธจิตฺโต แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
นายเย็น เกยด่านกลาง : เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

แม่เงิน  เกยด่านกลาง : พร้อมบุตร-ธิดา และญาตฺมิตร

พระสมุห์เสนาะ / พระธีรสิทธิ์ / พระวิสา / พระหิรัญ : สวดพระพุทธมนต์

พระครูธรรมธรสุรสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำโพง : แสดงพระธรรมดทศนา ๑ กัณฑ์

แม่เงินพร้อมลูก หลาน กรวดน้ำ รับพร


     วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
          เวลา ๐๗:๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ
          เวลา ๐๘:๐๐ น.   เคลื่อนศพไปยังฌาปนสถานวัดหนองหว้า
          เวลา ๑๒:๓๐ น.   พระครูวิสารวรกิจ แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
                                       พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๑๐ วัด สวดมาติกา บังสุกุล
          เวลา ๑๔:๓๐ น.   เจ้าภาพ มอบเงินสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
                                       เจ้าภาพ และผู้มีเกียรติทอกผ้าบังสุกุล
          เวลา ๑๕:๐๐ น.   ประชุมเพลิง
                                       เสร็จพิธี
                                       จัดเก็บ / ทำความสะอาดสถานที่

นายประกอบ  ธนกุลชาต บริษัท เวศสวรรค์ (ระยอง) ทรานสปอร์ต จำกัด: เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระครูวิสารวรกิจ : ให้ศีล และแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

ลุงทองใบ  เกยด่านกลาง (เสื้อสีน้ำเงิน) น้องชายผู้ตาย

เจ้าคณะอำเภอโนนสูง : oนำพระภิกษุสามเณรสวดมาติกา

พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า


          นำสรีระของลุงลอย ขึ้นยังเมรุวัดหนองหว้า

          ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง / พระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า


          ดำเนินพิธีการโดย : นายบรรยง  ไม้กลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
ขอขอบคุณ : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

          มอบเงินสนับสนุนหน่วยงาน

          ทอดผ้าบังสุกุล


          นายเสมอ  เลากลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า : กล่าวประวัติประธานฝ่ายฆราวาส : ทอดผ้าไตรบังสุกุล
          นายอำนวย  กมลกลาง : ข้าราชการบำนาญ

ประธานฝ่ายสงฆ์  : พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
          พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง


          วางดอกไม้จันทร์ ประชุมเพลิง         พระปลัดสหัส  ปิติสาโร : จุดไฟประชุมเพลิง


          สวดหน้าไฟ ๔ รูป
พระสมเทียม / พระสมภาร / พระชม / พระ


 จากใจคณะเจ้าภาพ
          ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในงานฌาปนกิจศพ นายอำพร  เกยด่านกลาง  (ลอย) ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักคุ้มครอง ป้องกันภัย ให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ
         : นางเงิน  เกยด่านกลาง พร้อมลูก หลาน เขย สะใภ้

-------------------------
ขอบคุณ : แม่ครัว ผู้อยู่แนวหลัง
ฝ่ายผลิต : ใครบ้าง......?

ฝ่ายบริการ : ยังมีอีก.....

ฝ่ายทำความสะอาด / จัดเก็บ
 


---------------
S-HaTCoRE : ถ่ายภาพ
S-HaTCoRE : รายงาน

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ วันเสาร์, 31 มีนาคม, 2555  

สู่ภพภูมิ เบื้องบนสวรรค์ด้วยเทอญ

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP