วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พิธีสมโภชสมณศักดิ์ พระครูเกษมนวกิจ (สุชาติ นาถกโร)

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีสมโภชสมณศักดิ์
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.)
พระครูเกษมนวกิจ
(สุชาติ  นาถกโร)
เจ้าคณะตำบลธารปราสาท เจ้าอาวาสวัดใหม่เกษม
***************

ณ วัดใหม่เกษม
ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔)


          เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้ เจ้าอธิการสุชาติ  นาถกโร เจ้าคณะตำบลธารปราสาท เจ้าอาวาสวัดใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในพระราชทินนาม "พระครูเกษมนวกิจ" คณะสงฆ์ตำบลธารปราสาท ศิษยานุศิษย์ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป จึงจัดพิธีสมโภชสมณศักดิ์พัดยศเพื่อมุทิตาสักการะ ดังนี้

กำหนดการ
     วันเสาร์ ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๔)
          เวลา ๑๖:๐๐ น.    แห่ขบวนสัญญาบัตรพัดยศรอบตำบลธารปราสาท
          เวลา ๑๘:๐๐ น.    พระสงฆ์ในเขตตำบลธารปราสาท ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น
                                       ถวายเครื่องไทยธรรม
       
     วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๔)
          เวลา ๐๗:๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
          เวลา ๐๘:๓๐ น.    แห่สัญญาบัตรพัดยศรอบอุโบสถ ๓ รอบ
          เวลา ๐๙:๐๙ น.    อ่านประกาศแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตร
                                       พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
          เวลา ๐๙:๔๙ น.    พระสมณศักดิ์ ๓๔ รูป ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน
                                       ถวายเครื่องไทยธรรม
          เวลา ๑๑;๐๐ น.    ถวายน้ำสรงและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
          เวลา ๑๑:๓๐ น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป
                                     ร่วมรับประทานอาหาร
          เวลา ๒๑:๐๐ น.    ชมมหรสพมสโภชตลอดคืน

          จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ และแสดงมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้ทุกท่านประสพกับพรทั้งสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ

          พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง : ประธานฝ่ายสงฆ์
          ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอโนนสูง : ประธานฝ่ายฆราวาส
---------------
บันทึกโดย : สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
              E-Mail : s-hathcore@hotmail.com

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP