วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ "พระครูอุดมอรุโณทัย"

ขอเชิญร่มเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน
พระครูอุดมอรุโณทัย
(รุ่งอรุณ  ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลใหม่ / เจ้าอาวาสวัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนสูง จังหวัดนครรชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
(วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๒)

          ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้ "พระสมุห์รุ่งอรุณ  ปณฺฑิโต" เจ้าคณะตำบลใหม่ เจ้าอาวาสวัดถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในพระราชทินนาม "พระครูอุดมอรุโณทัย" คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา และผู้นำหมู่บ้านพร้อมด้วยประชาชนจัดพิธีต้อนรับ ดังนี้

 กำหนดการ
    วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ (วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๒)
     เวลา ๐๙:๐๐ น.  - ขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศเคลื่อนจากวัดหนองหว้า คำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
                                  จังหวัดนครราชสีมา ถึงวัดถนนถั่ว
                               - ทำประทักษิณรอบอุโบสถ ๓ รอบ
                               - อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศตั้งบนแท่นรับรอง
     เวลา ๑๐:๓๐ น.  - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๔ รูป ขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์
                               - เจ้าหน้าที่อัญเชิญสัญญบัตรสู่แท่นประกาศ
                                 ประทานฝ่ายฆราวาสอ่านประกาศแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตร
                               - พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา
                               - ถวายเครื่องไทยธรรม
                                 พระสงฆ์สมณศักดิ์ กล่าวอนุโมทนา / รับพร
                               - ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
      เวลา ๑๑:๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล
                                  แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
                               - เสร็จพิธี
          จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ และแสดงมุทิตาสักการะ โดยพร้อมเพรียงกัน ขอทุกท่านประสพกับพรทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีปฏิภาณธนสารสมบัติตลอกกาลนานเทอญ


                                                          พระครูวิสาวรกิจ
                                                       เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                                                         ประธานฝ่ายสงฆ์

                                              ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์
                                                          นายอำเภอโนนสูง
                                                        ประธานฝ่ายฆราวาส


เก็บภาพบรรยากาศวันงาน          สถานที่ต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน จัดที่กุฎีสงฆ์ชั้น ๑ วัดถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วงดุริยางค์จากโรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กอบทัพบกประชาสามัคคี) นำขบวนแห่ในครั้งนี้

ขบวนแห่ออกมาจากวัดหนองหว้า (วัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโนนสูง) เข้าสู่เขตวัดถนนถั่วแล้ว

กำนันตำบลใหม่เป็นผู้ถือพัดยศมาเองกับมือ


พระครูอุดมอรุโณทัย จุดธูปเทียน กราบพระประธานในโรงอุโบสถ

ผู้นำทั้งฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและประชาชนเข้าแถวตั้งขบวนแห่รอบอุโบสถ ๓ รอบ

พระครูอุดมอรุโณทัย (เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท) ผมถนัดเรียกว่า "อาจารย์หมู"


ถวายสักการะพระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์

ถวายสักการะพระครูปทุมสารคุณ (หลวงพ่ออินทร์) : ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง

ถวายสักการะพระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง

ถวายสักการะพระครูปัญญาวุฒิคุณ : เจ้าคณะตำบลด่านคล้า ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์

หลวงพ่อส่ง (อยู่ในช่วงพักฟื้น หลังจากผ่าตัดเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ที่ผ่านมา), หลวงพ่ออินทร์, หลวงพ่อนัน

สนทนากับเจ้าคณะตำบล ....อีกมุมสบายของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ


อ่านประกาศตราตั้งสัญญาบัตรที่ "พระครูอุดมอรุโณทัย"

พระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้ง ๑๔ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

เจ้าภาพเตรียมถอดผ้าทำบุญทักษิณานุประทาน

พระสมณศักดิ์ทั้ง ๑๔ รูป รับทักษิณานุประทาน

พระครูอุดมอรุโณทัย กรวดน้ำ : คนถือถาดรองชื่อโยมหร่าย คนขับรถอาจารย์หมู

สบายๆ Style อาจารย์หมู

คณะครูโรงเรียนบ้านถนนถั่ว ....ขอจักรูปเด้อ

ผู้นำฝ่ายปกครองตำบลใหม่  ....

มาที่นี้....ต้องอิ่มทุกรูป    ....ครับ

ก่อนใครๆ ต้องพระมหาอ้วน.....ตัวจริงเสียงจริง

พระครูนันทธรรมนิวิฐ จต.มะค่า เขต ๒ ก็มาครับ ...มีของเล็กๆ น้อยๆ ติดมือมาด้วย...(รับไป)

หลวงพ่อหลง ก็ตามมาติดๆ ...ขนาดว่าไม่สบายยังอุตส่าห์มาร่วมงาน  ...ซาบซึ้งใจจริงๆ


มุมนี้คือกลุ่มทำงานเบื้องหลัง

มีใครกับบ้าง...(จากซ้าย) ท่านเอ็ด, อาจารย์กอบ, เลขาฯ ยาว, อาจารย์ดำ, พระมหาอ้วน, อาจารย์ต้อรายงานจากวัดถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     พระสหัส  ปิติสาโร : รายงาน
     S-HaTCoRE : ถ่ายภาพ
    

1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 08 มกราคม, 2554  

ไปรับสัญญาบัตรพักยศ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ รวมตัวกันที่วัดถนนถั่ว เวลา ตี ๔ เด้อ...!

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP