วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กำหนดการอบรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) อำเภอโนนสูง


กำหนดการอบรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ๒๕๕๓
ณ วัดคอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

*************

วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
     เวลา ๑๓:๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม
                           - พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง

     เวลา ๑๓:๓๐ น. บรรยายเรื่อง "หน้าที่และกิจกรรมงาน อปต." และ ตอบปัญหาข้อสงสัย
                           - พระครูมนูญธรรมโสภิต : เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า

     เวลา ๑๔:๓๐ น. บรรยายเรื่อง "การทำรายงานและการส่งกิจกรรมงาน อปต." และ ตอบปัญหาข้อสงสัย
                           - พระครูปภากรพิสิฐ : เจ้าคระตำบลบิง

     เวลา ๑๕:๓๐ น. พิธีปิดการอบรม
                           - พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง


----------------
ฝายงานเผยแผ่

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP