วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กชายฐิติพงศ์ พิมพ์อุบล


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กชายฐิติพงศ์ นามสกุล พิมพ์อุบล ชื่อเล่น แพนเค้ก
     เกิด วันเสาร์ ที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวสิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมบัติ นามสกุล พิมพ์อุบล ชื่อเล่น บัติ
           อายุ ๓๙ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางศรีไพร นามสกุล พิมพ์อุบล ชื่อเล่น -
           อายุ ๓๓ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๙๕๘๕-๒๔๖๑
                    ๐๘-๔๗๑๖-๖๓๒๑ (พ่อ) ๐๘-๙๔๔๓-๗๘๑๑ (แม่)


3 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP