วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กชายจีรศักดิ์ เจือด่นากลาง (โจ)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กชายจีรศักดิ์ นามสกุล เจือด่านกลาง ชื่อเล่น โจ
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
     อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
      สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๒
      ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
      จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
              อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวสิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายพุทธ นามสกุล เจือด่านกลาง ชื่อเล่น ปุ๋
           อายุ ๔๕ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางจุล นามสกุล เจือด่านกลาง ชื่อเล่น จุล
           อายุ ๔๓ ปี อาชีพ ค้าขาย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๘/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านบุ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
                 โทร .๐๘-๒๑๔๐-๖๓๙๓


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP