วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นางสาวศิริลักษณ์ เกล็ดงูเหลือม (ดาว)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ นามสกุล เกล็ดงูเหลือม ชื่อเล่น ดาว
     เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
           อายุ ๑๕ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น พิศ

     กำลังศึกษาต่อระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
            ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หยุดพักการเรียน เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งกระดูก

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายนงค์ นามสกุล เกล็ดงูเหลือม ชื่อเล่น ทุย
           อายุ ๕๒ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นายสมพิศ นามสกุล เกล็ดงูเหลือม ชื่อเล่น หม๊อก
           อายุ ๔๒ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๗ บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐เสียชีวิต
ฌาปนกิจศพเมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
     ณ วัดด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมา4 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

s-hatcore วันศุกร์, 21 กันยายน, 2555  

คิดถึง...

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP