วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นางสาวขัตติยาภรณ์ วัดกลาง (เฟิร์น)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นางสาวขัตติยาภรณ์ นามสกุล วัดกลาง ชื่อเล่น เฟิร์น
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๕ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
          อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น พิศ

ผู้ปกครอง
     ปู่ ชื่อ นายแดง นามสกุล วัดกลาง ชื่อเล่น -
          อายุ ปี อาชีพ ทำนา
     ย่า ชื่อ นางอุทัย นามสกุล วัดกลาง ชื่อเล่น 
          อายุ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP