วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงวิวาพร แตงกระโทก (วา)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงวิวาพร นามสกุล แตงกระโทก ชื่อเล่น วา
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อครูอุดม นามสกุล รักมงคลตระกูล ชื่อเล่น ตู่

ผู้ปกครอง
     ตา ชื่อ นายโค่น นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น -
           อายุ ๘๐ ปี อาชีพ ทำนา
     ยาย ชื่อ นางเล็ก นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น -
           อายุ ๖๘ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐


1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP