วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปลั่งกลาง (น้อง)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น น้อง
     เกิด วันพุธ ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น พิศ

ผู้ปกครอง
      บิดา ชื่อ นายวินัย นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น คม
            อายุ ๔๓ ปี อาชีพ ทำนา, รับจ้าง
      ย่า ชื่อ นางหลงมา นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น มา
            อายุ ๗๘ ปี อาชีพ -

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๔๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐3 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP