วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงปริณดา ชัยกลาง (เพิร์ท)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงปริณดา นามสกุล ชัยกลาง ชื่อเล่น เพิร์ท
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๓ ปี
     ความสามารถพิเศษ แกะสลักผลไม้

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม  

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายชัยพร นามสกุล ชัยกลาง ชื่อเล่น พร
          อายุ ๓๙ ปี อาชีพ 
     ย่า ชื่อ นางสมจิตร นามสกุล ชัยกลาง ชื่อเล่น จิตร
          อายุ ๖๖ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร.๐๘-๙๔๑๘-๘๑๒๕ (พ่อ)


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP