วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงเปรมปรียา ปลั่งกลาง (แพรว)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงเปรมปรียา นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น แพรว
     เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม  

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายณัฐพล นามสกุล อุ่นพันธ์หริ่ม ชื่อเล่น นัท
          อายุ ๓๕ ปี อาชีพ -
     มารดา ชื่อ นางสาวพัชรี นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น มิ้น
          อายุ ๓๒ ปี อาชีพ พนักงานบริษัท

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนไร่ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๖๖๗๗-๑๔๒๓ (แม่)


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP