วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงมลิวรรณ กมลกลาง (น้ำ)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงมลิวรรณ นามสกุล กมลกลาง ชื่อเล่น น้ำ
     เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค)์ ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม  

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ สมบัติ นามสกุล กมลกลาง ชื่อเล่น ยาว
          อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางมาลัย นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ติ๋ม
          อายุ ๓๙ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนไร่ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๑๘๙๑-๕๔๗๓ (พ่อ) ๐๘-๘๓๔๘-๓๗๐๔ (แม่)


1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP