วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จงจอหอ (มะปราง)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงศิริลักษณ์ นามสกุล จงจอหอ ชื่อเล่น มะปราง
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
          อาจารย์ประจำ ชื่อนางจรีรัตน์ นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ก้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมคิด นามสกุล จงจอหอ ชื่อเล่น แดง
           อายุ - ปี อาชีพ -
     มารดา ชื่อ นางดวงใจ นามสกุล อินทร์กล่อม ชื่อเล่น หนึ่ง
           อายุ ๓๘ ปี อาชีพ -

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๒๑๓๐-๕๙๓๑, ๐๘-๖๒๖๐-๙๖๙๒


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP