วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงรัตนา แก้วพะเนา (หนูนา)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงรัตนา นามสกุล แก้วพะเนา ชื่อเล่น หนูนา
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางปราณีต นามสกุล จำปาโพธิ์ ชื่อเล่น ณีต

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายพินิจ นามสกุล แก้วพะเนา ชื่อเล่น นิจ
           อายุ ๕๓ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางบัวพิศ นามสกุล แก้วพะเนา ชื่อเล่น แต๋ว
           อายุ ๕๒ ปี อาชีพ แม่บ้าน

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น ตำบลด่านค้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๙๕๘๔-๖๓๔๙ (พ่อ) ๐๘-๐๑๗๐-๖๗๕๑


1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP