วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงอัญชิสา เพียรกลาง (อัญ)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงอัญชิสา นามสกุล เพียรกลาง ชื่อเล่น อัญ
     เกิด วันอังคาร ที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมหวัง นามสกุล เพียรกลาง ชื่อเล่น อุ๊ด
           อายุ ๔๓ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสุดใจ นามสกุล เพียรกลาง ชื่อเล่น ต๊อก
           อายุ ๔๓ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
     บ้านเลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านบุ ตำบลด่านคล้า
     อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            โทร .๐๘-๗๘๗๒๘๔๐๕


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP