วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงวาธิณี จันทร์ด่านกลาง (แก้ม)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงวาธิณี นามสกุล จันทร์ด่านกลาง ชื่อเล่น แก้ม
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางปราณีต นามสกุล จำปาโพธิ์ ชื่อเล่น ณีต

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมพันธ์ นามสกุล จันทร์ด่านกลาง ชื่อเล่น บาง
           อายุ ๔๘ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางสมศิลป์ นามสกุล จันทร์ด่านกลาง ชื่อเล่น เป้า
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ ค้าขาย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๗๘๗๔-๖๖๗๖ (บาง)


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP