วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มะลิ (ส้ม)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงศุภลักษณ์ นามสกุล มะลิ ชื่อเล่น ส้ม
     เกิด วันเสาร์ ที่ ๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายชาตรี นามสกุล มะลิ ชื่อเล่น สิงห์
           อายุ ๓๓ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางละไมล์ นามสกุล มะลิ ชื่อเล่น จ๋า
           อายุ ๓๒ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๔๘๗๗-๗๒๖๘
                   ๐๘-๐๔๖๗-๙๙๔๗ (พ่อ) ๐๘-๕๐๘๓-๕๗๕๙ (แม่)


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP