วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กชายโสภณ พุธพ้นภัย (โอ๊ต)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กชายโสภณ นามสกุล พุธพ้นภัย ชื่อเล่น โอ๊ต
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๓ ปี
          ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี เมโลเดี่ยน

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม  

ผู้ปกครอง
      บิดา ชื่อ นายเบญจางค์ นามสกุล พุธพ้นภัย ชื่อเล่น จาง
            อายุ ๔๑ ปี อาชีพ รับจ้าง
      มารดา ชื่อ นางสาวพเยาว์ นามสกุล บ่องกลาง ชื่อเล่น เยาว์
            อายุ ๓๙ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
      โทร .๐๘-๒๑๓๐-๘๔๐๖
            ๐๘-๙๙๔๕-๗๖๕๓ (พ่อ) ๐๘-๕๒๐๘-๖๓๑๗ (แม่)


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP