วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงสุพิชญา นานกลาง (เติ้ล)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสุพิชญา นามสกุล นานกลาง ชื่อเล่น น้องเติ้ล
     เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
           อายุ ๑๔ ปี
     ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น พิศ

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสุบิน นามสกุล นานกลาง ชื่อเล่น บิน
          อายุ ๔๒ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางพิตชนก นามสกุล นานกลาง ชื่อเล่น ฝน
          อายุ ๔๑ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๗ บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐3 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP