วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นางสาวสิริพร เลากลาง (นุ๊ก)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ นางสาวสิริพร นามสกุล เลากลาง ชื่อเล่น นุ๊ก
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
           อายุ ๑๖ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา ชั้น ปวช.๑/๑๓
     ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อ อาจารย์ยุวดี นามสกุล เขากระโทก ชื่อเล่น -

ผู้ปกครอง
     บิดา / ปู่ / ตา ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น 
            อายุ ปี อาชีพ 
     ย่า / ชื่อ นางเปรี่ยม นามสกุล เลากลาง ชื่อเล่น เปรี่ยม
            อายุ ๖๗ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- สมัครไว้..แต่ยังไม่เข้าเรียนธรรมศึกษา

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP