วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงอรวรรณ ความมั่น (บี)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงอรวรรณ นามสกุล ความมั่น ชื่อเล่น บี
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
           อายุ ๑๔ ปี
     ความสามารถพิเศษ กีฬา

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๒/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อครูกัลยา นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น กา

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสิทธิศักดิ์ นามสกุล สุชัยราช ชื่อเล่น -
            อายุ ๓๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางฉวีวรรณ นามสกุล ความมั่น ชื่อเล่น -
            อายุ ๓๓ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ้ม ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
 


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP