วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประเสริฐกลาง (แม็ก)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๑๑)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
*************


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามสกุล ประเสริฐกลาง ชื่อเล่น แม็ก
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๒๗ เดือน กนยายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
           อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑
           ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
           จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อครูกัลยา นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ปากกา

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อนายภาคิน นามสกุล ซึมกลาง ชื่อเล่น น้อย
            อายุ ๓๘ ปี อาชีพ -
     มารดา ชื่อ นางมาลัย นามสกุล ประเสริญกลาง ชื่อเล่น ลัย
            อายุ ๓๗ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๒ บ้านบุ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP