วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงสมปอง ทองคำ (แอ๋ม)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสมปอง นามสกุล ทองคำ ชื่อเล่น แอ๋ม
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๔ ปี
     ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, เต้น, รำไทย

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
              อาจารย์ประจำ ชื่อนางจรีรัตน์ นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ก้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมาน นามสกุล ทองคำ ชื่อเล่น สมาน
           อายุ ๔๙ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางรื่น นามสกุล ทองคำ ชื่อเล่น ตุ๋
           อายุ ๔๙ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนไร่ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๑๐๗๐-๕๑๖๕ (พ่อ) ๐๘-๐๐๐๒-๖๖๔๓ (แม่)


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP