วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงรัตนา เงาโพธิ์ (กุ๊กกิ๊ก)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงรัตนา นามสกุล เงาโพธิ์ ชื่อเล่น กุ๊กกิ๊ก
     เกิด วันพุธ ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
           อายุ ๑๔ ปี
     ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
          อาจารย์ประจำ ชื่อครูประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น -

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายหมื่น นามสกุล เงาโพธิ์ ชื่อเล่น -
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางสุนันทา นามสกุล ยอดด่านกลาง ชื่อเล่น -
           อายุ ๓๕ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

      บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
3 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ รกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ รกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP