วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงสุจิตรา มีโพธิ์ (ต่าย)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงสุจิตรา นามสกุล มีโพธิ์ ชื่อเล่น ต่าย
     เกิด วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษ
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม  

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมเดียรติ นามสกุล มีโพธิ์ ชื่อเล่น เกียรติ
           อายุ ๔๗ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางสมศรี นามสกุล มีโพธิ์ ชื่อเล่น ต้อย
           อายุ ๓๗ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๙ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๕๒๐๒-๓๐๗๓ (พ่อ)1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP