วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พระสำรวม ภทฺทจารี


ประวัติ พระสำรวม  ภทฺทจารี


สถานะเดิม
      ชื่อ : นายสำรวม
      นามสกุล :  แย้มจอหอ
      ชื่อเล่น :  รวม
      เกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๑๕
      อายุ : ๓๘ ปี
      โทร. : ๐๘-๐๗๔๖-๑๗๘๒  
      E-Mail :  

ภูมิลำเนา
      เลขที่ ๔๓ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ ๑ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง
      จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐

ครอบครัว
      บิดา : นายเลี่ยม นามสกุล แย้มจอหอ
      มารดา : นางแจ่ม นามสกุล  แย้มจอหอ
      พี่น้อง : ๗ คน ดังนี้
            ๑. ชื่อ นางแจ๋ว  ชิดโคกสูง
            ๒. ชื่อ นางบุญเลี้ยง แย้มจอหอ
            ๓. ชื่อ นางเฉลียว  แย้มจอหอ (เสียชีววิต)
            ๔. ชื่อ นางเฉลิม  แย้อมจอหอ
            ๕. ชื่อ นายอารี  แย้มจอหอ
            ๖. ชื่อ พระสำรวม  ภทฺทจารี (แย้มจอหอ)
            ๗. ชื่อ นายจรัญ  แย้มจอหอ (เสียชีวิตแล้ว)

การศึกษา
      จบ ป.๖ พ.ศ.๒๕๒๘ จาก โรงเรียนหนองไข่น้ำ

อาชีพ
     อาชีพหลัก : รับจ้าง
     อาชีพเสริม : 

ประสบการณ์การทำงาน
     - ก่อสร้าง

การอุปสมบท
      อุปสมบทเมื่อ : วัน ที่ ๑๖ เดือนมิถุนายยน พ.ศ.๒๕๔๖ อายุ ๓๑ ปี 
      พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
      พระกรรมวาจาจารย์ : พระปลัดประภากร  ปภากโร
      พระอนุสาวนาจารย์ : พระสหัส  ปิติสาโร
           ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา : ..เดี๋ยวก่อนเด้อ....  

การศึกษาหลังการอุปสมบท
      พ.ศ.๒๕๔๓ : สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนักวัดบ้านกรูด ตำบลจอจอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมโท จากสำนัก
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมเอก จากสำนัก


คติประจำใจ
     -อารมณ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP