วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พระบัวลอง วรปญฺโญ

ประวัติ พระบัวลอง  วรปญฺโญ


สถานะเดิม
      ชื่อ : นายบัวลอง
      นามสกุล :  ขอเทียบกลาง 
      ชื่อเล่น :  ดื้อ
      เกิด : วันพุธ ที่ - เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๐๔
      อายุ : ๔๙ ปี
      โทร. : ๐๘-๒๗๙๙-๘๓๔๒  
      E-Mail :  

ภูมิลำเนา
      เลขที่ ๒๐๘/๑ บ้านพลสงคราม หมู่ ๑ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
      จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

ครอบครัว
      บิดา : นายช่อ นามสกุล ขอเทียบกลาง
      มารดา : นางกลม นามสกุล  ขอเทียบกลาง
 พี่น้อง : ๒ คน ดังนี้
       ๑. ชื่อ พระบัวลอง  วรปญฺโญ (ขอเทียบกลาง)
       ๒. ชื่อ นางบุญช่วย  ชอบคุย
   
     ภรรยา : ชื่อ นางดำ  นามสกุล ขอเทียบกลาง
           ลูก : ๓ คน
                ๑. ชื่อ นายจักรกฤษณ์  ขอเทียบกลาง
                ๒. ชื่อ นางสาวจิตรา  ขอเทียบกลาง
                ๓. ชื่อ เด็กชายจิรายุทธ  ขอเทียบกลาง

              : ชื่อ นางพร  นามสกุล  ซึมกลาง
                -

การศึกษา
      จบ ป.๔ จาก โรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา)


อาชีพ
     อาชีพหลัก : รับจ้าง
     อาชีพเสริม : 

ประสบการณ์การทำงาน
     - ขับรถ
     - ก่อสร้าง
     - รปภ.

การอุปสมบท
      อุปสมบทเมื่อ : วันเสาร์ ที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ อายุ ๔๙ปี 
      พระอุปัชฌาย์ : พระครวิสารวรกิจ
      พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสุนทรธรรมประสาท
      พระอนุสาวนาจารย์ : พระเสนาะ  อนาลโย
             ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา : ...เดี๋ยวก่อนเด้อ....  

การศึกษาหลังการอุปสมบท
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนัก
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมโท จากสำนัก
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมเอก จากสำนัก


คติประจำใจ
     แล้วแต่มันจะเป็นยังไง....

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP