วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พระสมคิด นาถสีโล

ประวัติ พระสมคิด นาถสีโล (เจ้าแห่งกระต่าย....)


สถานะเดิม
       ชื่อ : นายสมคิด
       นามสกุล : มุ่งเจียกกลาง
       ชื่อเล่น : เบ้
       เกิด : วันเสาร์ ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๓๒
              อายุ : ๒๑ ปี
       โทร. :๐๘-๒๘๗๓-๑๖๓๑
       E-Mail : -

ภูมิลำเนา
       เลขที่ ๙๘ บ้านบุ หมู่ ๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
       จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

ครอบครัว
       บิดา : นายสมพงศ์ นามสกุล มุ่งเจียกกลาง
       มารดา : นางสาย นามสกุล ปลั่งกลาง
                 พี่น้อง : ๓ คน ดังนี้
                          ๑. ชื่อ นางสาวสมพร มุ่งเจียกกลาง (เสียชีวิต)
                          ๒. ชื่อ พระสมภาร สุเมโธ (มุ่งเจียกกลาง)
                          ๓. ชื่อ พระสมคิด นาถสีโล (มุ่งเจียกกลาง)

การศึกษา
       จบ ม. ๖ จาก โรงเรียน กศน.โนนสูง

อาชีพ
       อาชีพหลัก : รับจ้าง
       อาชีพเสริม :

ประสบการณ์การทำงาน
       ขับรถ

การอุปสมบท
       อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ อายุ ๒๑ ปี
       พระอุปัชฌาย์ : พระครูนันทประโชติ
           พระกรรมวาจาจารย์ : พระสมชาย สมฺปนฺโน
           พระอนุสาวนาจารย์ : พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต
       ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา : เดี๋ยวก่อน......

การศึกษาหลังการอุปสมบท
      -

คติประจำใจ
      - ไม่ชอบพูด..แต่ชอบทำ

อนาคต
       - ทหารเกณฑ์..ผลัด ๒


2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันศุกร์, 04 มิถุนายน, 2553  

..มาดครึมจริง..

ไม่ระบุชื่อ วันพุธ, 14 กรกฎาคม, 2553  

ทำไมยังกล้าเหวะ

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP