วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร

กำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
กำหนดการ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์
คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คณะสงฆ์หนกลาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะสงฆ์หนเหนือ
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
คณะสงฆ์หนใต้
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


-------------
ในนามลูกศิษย์ขอแสดงมุทิตาแด่
พระปลัดประภากร ปภากโร

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศที่ พระครูปภากรพิสิฐ


-------------
ดาวโหลดไฟล์ข้อมูล
กำหนดการ
กำหนดการเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ
จำนวนพระสังฆาธิกา
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการทีได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๒ ภาค ๑๐-๑๑-๑๒
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการทีได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๒ ภาค ๘-๙
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๒ หนกลาง
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๒ หนเหนือ
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๒ หนใต้
บัญชีเข้าวัง ๒๕๕๒

------------------------
ส่วนกิจการคณะสงฆ์
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร/โทรสาร ๐๒๔๔๑๔๕๔๖


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP