วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

นายศราวุฒิ รัตนศฤงค์ประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายศราวุฒิ
นามสกุล รัตนศฤงค์
ชื่อเล่น ต๋อง
     เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
     อายุ ๑๕ ปี
ความสามารถพิเศษ

สถานศึกษา
สังกัด โรงเรียนมหิศราธิบดี ชั้น ม.๓/๑
     ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวพิไรรัตน์ นามสกุล เพ็งสอน ชื่อเล่น รัตน์

ผู้ปกครอง
บิดาชื่อ นายมงคล นามสกุล รัตนศฤงค์ ชื่อเล่น หน่อง
     อายุ ๔๓ ปี อาชีพ ค้าขาย
มารดา ชื่อ นางสมจิตต์ นามสกุล รัตนศฤงค์ ชื่อเล่น ตุ๊ก
     อายุ ๔๔ ปี อาชีพ รับจ้าง


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๑๘๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร.0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP