วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

นายวุฒิชัย กมลกลางประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายวุฒิชัย
นามสกุล กมลกลาง
  ชื่อเล่น ซัง
  เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
     อายุ ๑๕ ปี
     ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี , เล่นกีฬา

สถานศึกษา
สังกัด โรงเรียนบ้านหนองบหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อ นางปราณีต นามสกุล จำปาโพธิ์ ชื่อเล่น ณีต

ผู้ปกครอง
บิดาชื่อ นายสมเดช นามสกุล กมลกลาง ชื่อเล่น เดช
     อายุ ๕๑ ปี อาชีพ ทำนา
มารดา ชื่อ นางละม้าย นามสกุล กมลกลาง ชื่อเล่น ม้าย
     อายุ ๔๙ ปี อาชีพ ทำนา


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๒๖๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร. ๐๘-๔๘๒๓-๗๕๗๖

*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP