วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เด็กชายฉัตรชัย ปลั่งกลางประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ประวัติส่วนตัว
ชื่อเด็กชายฉัตรชัย
นามสกุล ปลั่งกลาง
ชื่อเล่น ฉัตร
  เกิด วันอังคาร ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
     อายุ ๑๔ ปี
ความสามารถพิเศษ

สถานศึกษา
สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อ นางปราณีต นามสกุล จำปาโพธิ์ ชื่อเล่น ณีต

ผู้ปกครอง
บิดา ชื่อ นายถวิน นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น วิน
     อายุ ๕๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
มารดา ชื่อ นางเลียบ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น เลียบ
     อายุ ๕๒ ปี อาชีพรับจ้าง


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร.0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP