วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เด็กหญิงสุดธิดา โพธิ์เงินระวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวสุดธิดา
นามสกุล โพธ์เงิน
ชื่อเล่น มิน
  เกิด วันศุกร์ ที่ ๔ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
     อายุ ๑๕ ปี
ความสามารถพิเศษ........

สถานศึกษา
สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อ นางสาวศิวพร นามสกุลคงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
บิดา ชื่อ นายนิรันดร์ นามสกุล จงจอหอ ชื่อเล่น ออง
     อายุ ๗๔ ปี อาชีพ ทำนา
มารดา ชื่อ นางเหมือน นามสกุล จงจอหอ ชื่อเล่น เหมือน
     อายุ ๖๗ ปี อาชีพ ทำนา


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร.


*********


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP