วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชนากลางประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาประวัติส่วนตั
  ชื่อ เด็กหญิงรัตนาภรณ์  
  นามสกุล ชนากลาง
  ชื่อเล่น พู่
  เกิด วันพุธ ที่ ๑๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
     อายุ ๑๔ ปี
ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี

สถานศึกษา
สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
อาจารย์ประจำ ชื่อ นางปราณีต นามสกุล จำปาโพธิ์ ชื่อเล่น ณีต

ผู้ปกครอง
บิดาชื่อ นายพิทยา นามสกุล ชนากลาง ชื่อเล่น เพลิน
     อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
มารดาชื่อ นางสมหมาย นามสกุล ชนากลาง ชื่อเล่น ไก่
     อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกเกริ่น ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร.

*********

1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันพุธ, 02 ธันวาคม, 2552  

ลายมือ..สวยจริง ขอบอก

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP