วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เด็กหญิงวิภา สิงห์ทองประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ เด็กหญิงวิภา
นามสกุล สิงห์ทอง
ชื่อเล่น ภา
เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
     อายุ ๑๔ ปี
ความสามารถพิเศษ

สถานศึกษา
สังกัด โรงเรียน…บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๒
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
     อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวศิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง

ผู้ปกครอง
บิดาชื่อ นายเฉลียว นามสกุล สิงห์ทอง ชื่อเล่น เฉลียว
      อายุ ๔๕ ปี อาชีพ
มารดา ชื่อ นางสุณีพร นามสกุล สิงห์ทอง ชื่อเล่น เขียด
       อายุ ๔๒ ปี อาชีพ


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
 บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถนนถั่ว  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
 โทร. ๐๘-๐๑๕๘-๔๖๔๑

*********


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP