วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เด็กหญิงอุษา นาคเกี้ยว


เด็กหญิงอุษา นาคเกี้ยว
ประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อ เด็กหญิงอุษา
นามสกุล นาคเกี้ยว
ชื่อเล่น อาย
- เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
- อายุ ๑๔ ปี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา , เล่นดนตรี


สถานศึกษา
- สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๒
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

- อาจารย์ประจำ ชื่อนางสาวศิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง


ผู้ปกครอง
บิดา ชื่อ นายไพฑูรย์ นามสกุล นาคเกี้ยว ชื่อเล่น ทูน
- อายุ ๔๑ ปี อาชีพ รับจ้าง
มารดา ชื่อ นางสาวสุดใจ นามสกุล พิทักษ์การ ชื่อเล่น ใจ
- อายุ ๔๒ ปี อาชีพ รับจ้าง


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแกตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร. ๐๘-๖๐๗๗-๐๗๑๗


*********

1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน, 2552  

" ประธานฯ คนเก่งของโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) "

-----------------
- ขยัน มุ่งมั่น จุดมุ่งหมายย่อมสำเร็จ
-----------------

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP