วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เด็กหญิงบุษบง ซื้อสัตย์


เด็กหญิงบุษบง ซื้อสัตย์
ประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อเด็กหญิง บุษบง
นามสกุล ซื่อสัตย์
ชื่อเล่น แก้ว
- เกิด วันพุธ ที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
อายุ ๑๔ ปี


สถานศึกษา

- สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๓/๒
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

- อาจารย์ประจำ ชื่อ นางสาวศิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อรอง ตึ๋ง


ผู้ปกครอง
บิดา ชื่อ นายบุญเลิศ นามสกุล วัฒนากลาง ชื่อเล่น น้อย
- อายุ ๖๒ ปี อาชีพค้าขาย
มารดา ชื่อ นางสมมาตร นามสกุล วัฒนากลาง ชื่อเล่น มาตร
- อายุ ๕๖ ปี อาชีพค้าขาย


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๖๐
โทร. ๐๘-๙๔๒๓-๖๙๒๓


*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP