วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระครูปภากรพิสิฐประวัติ พระครูปภากรพิสิฐเจ้าคณะตำบลบิง / เจ้าอาวาสวัดบิง

พระปลัดประภากร ฉายา ปภากโร
     ชื่อเล่น : กร, น้อย, ยัง, เจี๊ยบ,

     ชื่อ :  ประภากร
     นามสกุล : งามจันอัด
     ฉายา :  ปภากโร
     อายุ : ๔๑ ปี
     พรรษา :  ๑๙
               โทร. ๐๘-๗๒๔๕-๐๘๙๐
              E-Mail : binq05@hotmail.com


ที่อยู่ที่อาศัย
     บ้านเลขที่ ๑๗ บ้านสันติสุข หมู่ ๒ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

     เกิด : วันพฤหัสดี ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑
     บิดาชื่อ : นายเสริง งามจันอัด
     มารดาชื่อ : นางปาน งามจันอัด

     พ่อ/แม่บุญธรรม
     นายอ่อน เดชมะเริง
     นางแต๋ว เดชมะเริง

     พี่น้อง : ๗ คน ดังนี้ -
               ๑. ชื่อ นางเสน่ห์ พลายวงศ์ทอง
               ๒. ชื่อ นายทองอยู่ งามจันอัด
               ๓. ชื่อ พระครูปภากรพิสิฐ (ประภากร  ปภากโร)
              ๔. ชื่อ นางสวิท ปุมสันเทียะ
              ๕. ชื่อ นายวรเทพ งามจันอัด (เสียชีวิต...)
              ๖. ชื่อ นายวันชัย งามจันอัด
              ๗. ชื่อ นางโสภา -


การศึกษา
     จบ ป.๗ จาก โรงเรียนบ้านขามศรีรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอขามสะแกแสง
     จบ ม.๖ จาก ศพอ.โนนสูง

อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : ลูกจ้างชั่วคราว


การอุปสมบท
     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๔ อายุ ๒๒ ปี
     พระอุปัชฌาย์ : พระอดุลชัยโสภณ
                    พระกรรมวาจาจารย์ : พระบุญชู โชติโก
                    พระอนุสาวนาจารย์ : พระพงศ์ศักดิ์ ตุลิตธมฺโม
         ณ พัทธสีมาวัดพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
         จังหวัดนครราชสีมา


การศึกษาหลังการอุปสมบท
     พ.ศ.๒๕๓๕ : สอบได้ นักธรรมชั้นตรี จากสำนักวัดหนองหว้า
     พ.ศ.๒๕๓๖ : สอบได้ นักธรรมชั้นโท จากสำนักวัดหนองหว้า
     พ.ศ.๒๕๓๖ : สอบได้ ป.ธ.๑-๒ จากสำนักวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร จังหวัดนครปฐม
     พ.ศ.๒๕๓๖ : สอบได้ สังฆวาที จากสำนักเรียนสหศึกษาบาลีนครปฐม องค์พระปฐมเจดีย์
     พ.ศ.๒๕๓๗ : สอบได้ นักธรรมชั้นเอก จากสำนักวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร จังหวัดนครปฐม
     พ.ศ.๒๕๕๑ : ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ปัจจุบัน
  : กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาตำแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์
     วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับตราตั้งที่ เจ้าอาวาสวัดบิง
     วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับตราตั้งที่ เจ้าคณะตำบลบิง


สมณศักดิ์ :
     ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอโนนสูง ที่ : พระปลัดประภากร
     พ.ศ.๒๕๕๒ : พระครูสัญญาบัตรที่ พระครูปภากรพิสิฐ


งานทางการศึกษา
     - ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     - เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
     - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงประจำภาค ๑๑
     - อดีตครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหารงานเผยแผ่
     - เป็นพระวิทยากรประจำศูนย์อบรมวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     - เป็นพระธรรมทูตฝ่ายอำนวยการ ประจำอำเภอโนนสูง


งานสาธารณูปการ
รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน ดังนี้
    ๑. เทพื้นคอนกรีต
    ๒. สร้างห้องน้ำ
    ๓. ศาลาการเปรียญ
    ๔. ห้องสมุด
    ๕. อุโบสถ
    ๖. ศาลา ๔ มุมรอบอุโบสถ
    ๗. ประตูกระจก (ต่อเติม...)
    ๘. เททองพระประธานในอุโบสถ
    ๙. ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัด


-----
คติธรรมประจำใจ
-----
ทำมันให้ตาย
(....ไม่เห็นสนใจ....)


*********


5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ วันพุธ, 04 กุมภาพันธ์, 2552  

ทำมันให้ตายนี้ น้อยใจหรือว่ายังไงค่ะ

ขอบคุณคนสร้างเว็บนะค่ะ

รู้อะไรเยอะเลย อิอิอิ

s-hatcore วันพุธ, 02 ธันวาคม, 2552  

..วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
จะไปรับสัญญาบัตรพัดยศฯ ที่ วัดโสธรฯ ฉะเชิงเทรา

ไม่ระบุชื่อ วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์, 2553  

จะไปอยู่ที่อื่นจริงๆหรือคะ

s-hatcore วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์, 2553  

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
..จะย้ายไปอยู่ที่ วัดบิง ตำบลบิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เพื่อรักษาการในตำแหน่ง
-เจ้าอาวาสวัดบิง
-เจ้าคณะตำบลบิง

พระเอก วันอาทิตย์, 20 เมษายน, 2557  

รับเจ้าอาวาส และตำบลพร้อมกันเลยเนาะ

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP