วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เด็กหญิงแสงเดือน ปลั่งกลาง


ประวัติเด็กหญิงแสงเดือน ปลั่งกลาง
ธรรมศึกษาชั้นเอก
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาชื่อ เด็กหญิงแสงเดือน
นามสกุล ปลั่งกลาง
ชื่อเล่น เดือน
- เกิด วันพุธ ที่ ๘ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
- อายุ ๑๕ ปี


สถานศึกษา
- สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๒
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

- อาจารย์ประจำ ชื่อ นางสาวศิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง


ผู้ปกครอง
บิดา ชื่อ นายเสริง นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น เสริง
- อายุ ๓๙ ปี อาชีพ รับจ้าง
มารดา ชื่อ นางแสงจันทร์ นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น จันทร์
- อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร. ๐๘-๙๒๘๕-๑๒๗๘


*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP