วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เด็กหญิงชนาธิป เดากลาง


เด็กหญิงชนาธิป เดากลาง
ประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อ เด็กหญิงชนาธิป
นามสกุล เดากลาง
- ชื่อเล่น หมูแฮม
- เกิด วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
- อายุ ๑๔ ปี

ความสามารถพิเศษ เตะตะกร้อ, ตีขิม


สถานศึกษา

- สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/2
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
- อาจารย์ประจำ ชื่อ นางสาวศิวพร นามสกุลคงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง


ผู้ปกครอง

บิดาชื่อ นายสมศักดิ์ นามสกุล เดากลาง ชื่อเล่น เสริง
- อายุ ๕๗ ปี อาชีพทำนา
มารดาชื่อ นางละมัย นามสกุลเดากลาง ชื่อเล่น มัย
- อายุ ๕๖ ปี อาชีพทำนาสถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหลักร้อย
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร. ๐๘-๖๘๗๑-๒๖๖๑


*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP